Ik heb een opdrachtovereenkomst met een freelancer die ik wil wijzigen, kan dat?
Wat is Tadaah?
Ik heb een opdrachtovereenkomst met een freelancer maar deze wil zich laten vervangen, kan dat en hoe werkt zoiets?
Hoe zit het met de BTW? Sommige freelancers factureren geen BTW en anderen wel.
Hoe kan ik een freelancer beoordelen na een opdracht?
“Er heeft zich een situatie voorgedaan waardoor het inzetten van de freelancer niet meer nodig is, wat zijn de mogelijkheden?”
Kun je zoeken op pm'ers met bepaalde specialisaties?
Kun je als opdrachtgever binnen 24 uur een opdracht nog annuleren?
Hoe werkt het plaatsen van een spoedopdracht?
Hoe wordt het uurtarief bepaald?
Kun je als opdrachtgever een dienst inkorten binnen 24 uur?
Hoe werkt het koppelen van freelancers aan het Personenregister Kinderopvang?
Hoe is Tadaah ontstaan?
Wanneer kan een opdracht geaccepteerd worden?
Zijn er kosten aan verbonden?
Ik wil een pedagogisch medewerker in vaste dienst nemen, mag dat?
Hoeveel pedagogen maken gebruik van Tadaah?