Ik lees in de nieuwsbrief van Tadaah dat er een procedure is over de btw-vrijstelling voor freelancers in de kinderopvang. Wat houdt dit precies in?
Ik wil graag meedoen. Hoe doe ik dat?
Welke informatie heeft Hertoghs advocaten van mij nodig om bezwaar te kunnen maken?
Wanneer moet de btw-aangifte worden gedaan?
Welke informatie is van belang voor de btw-aangifte?
Wanneer moet bezwaar worden gemaakt?
Wat als ik de btw te laat heb betaald?
Waartegen moet bezwaar worden gemaakt?
Wat moet ik doen als ik een foutje heb gemaakt in de btw-aangifte?
Wat houdt een ambtshalve vermindering precies in?
Wat houdt de bezwaarprocedure precies in?
Wat gebeurt er als de inspecteur het bezwaarschrift ongegrond heeft verklaard?
Wanneer moet beroep worden ingesteld tegen de uitspraak op bezwaar?
Moet voor elk kwartaal bezwaar worden gemaakt tegen de btw-aangifte?
Moet ik dan toch mijn gegevens over de volgende btw-aangiften aan Hertoghs advocaten toesturen?
Moet in mijn procedure de bezwaarprocedure volledig worden doorlopen?
Komt mijn procedure bij de rechter?
Waarom is het voor mij zinvol om bezwaar te maken? Kan ik niet gewoon wachten tot in een andere zaak een uitspraak is gedaan?
Ik wil toch niet meer meedoen? Hoe kan ik mij afmelden?
Waar kan ik de gevraagde informatie zoals facturen en overeenkomsten vinden?
Moet ik zelf alle gevraagde informatie verstrekken?
Hoe lang duurt de procedure?
Klopt het dat wanneer ik mij aansluit bij de procedure ik geen btw meer in rekening hoef te brengen aan mijn klanten?
Wie voert de procedure: Tadaah, Hertoghs advocaten, ikzelf?
Zijn er kosten verbonden aan de procedure?
Ik val onder de KOR-regeling en doe daarom geen btw-aangifte. Kan ik dan ook meedoen?