Annuleren als een freelancer al staat ingepland?
De freelancer is reeds op locatie en aan het werk maar ik heb haar straks eigenlijk niet meer nodig. Kan ik de dienst alsnog inkorten?
De freelancer is boventallig en heeft aangegeven de ingeplande dienst niet volledig af te ronden. Hoe kunnen wij de dienst alsnog aanpassen?
Ik heb een opdrachtovereenkomst met een freelancer die ik wil wijzigen, kan dat?