De freelancer is reeds op locatie en aan het werk maar ik heb haar straks eigenlijk niet meer nodig. Kan ik de dienst alsnog inkorten?
Annuleren als een freelancer al staat ingepland?
De freelancer is boventallig en heeft aangegeven de ingeplande dienst niet volledig af te ronden. Hoe kunnen wij de dienst alsnog aanpassen?
Ik heb een opdrachtovereenkomst met een freelancer die ik wil wijzigen, kan dat?
“Er heeft zich een situatie voorgedaan waardoor het inzetten van de freelancer niet meer nodig is, wat zijn de mogelijkheden?”