Freelancers

in de kinderopvang

Betere inkomsten voor freelancers
Goedkoper voor de opdrachtgever

Veel gestelde vragen - Kwalificaties en DiplomasPedagogisch medewerkers die in de vve (willen) werken, moeten aantoonbaar het taalniveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid en lezen beheersen. De taalniveau 3F-eis geldt per 1 augustus 2017 voor pedagogische medewerkers werkzaam in de voorschoolse educatie in de G37 (grote gemeenten) en G86 (middelgrote gemeenten). Per 1 augustus 2019 gaat de eis in voor pedagogische medewerkers werkzaam in voorschoolse educatie in de overige gemeenten. Kinderopvangtotaal geeft de volgende maatstaf aan: https://assets.kinderopvang.nl/p/393216/files/Factsheet%20over%20de%20aantoonbaarheid%20van%20taalniveau%203F.pdf

Om via Tadaah te kunnen werken heb je een geldig diploma nodig om in de kinderopvang te kunnen werken. De lijst diploma's waarmee je in de kinderopvang mag werken wordt door de overheid wettelijk geregeld. Als je lid wordt van Tadaah controleren wij of jouw diploma daarvoor geldig is. Op de website https://www.kinderopvang-werkt.nl/check-mijn-diploma kun je het zelf ook controleren.

In het verleden was er voor elke opdrachtgever, dus elk kindercentrum waar een invaller werkte, een aparte verklaring omtrent gedrag nodig. Sinds 1 maart 2018 is de continue screening via het personenregister ook voor tijdelijke krachten actief, dit maakt het eenvoudiger voor zelfstandigen. Er hoeft maar een keer een verklaring omtrent gedrag aangevraagd te worden, na inschrijving in het personenregister kan de pedagogisch medewerker dan bij alle opdrachtgevers aan de slag!

Wij zijn een erkend stageleerbedrijf en hebben een aantal stageplekken (op gebied van administratie, social media, marketing) beschikbaar op kantoor. Echter, kunnen wij momenteel geen stageplekken bij kinderopvang organisatie aanbieden.

Om via Tadaah te kunnen werken heb je een geldig diploma nodig om in de kinderopvang te kunnen werken. 4e jaars HBO studenten die 75% van hun studiepunten binnen hebben mogen al werken in de kinderopvang. De lijst met studies en diploma's waarmee je in de kinderopvang mag werken wordt door de overheid wettelijk geregeld. Als je lid wordt van Tadaah controleren wij of jouw diploma daarvoor geldig is. Op de website https://www.kinderopvang-werkt.nl/check-mijn-diploma kun je het zelf ook controleren. Dit geldt niet voor MBO studenten.

Voordat je aan een opdracht begint moet je in het personenregister gekoppeld zijn, anders kun je niet aan het werk. Zorg dat je zelf een koppelverzoek stuurt of neem contact op zodat de organisatie jou kan koppelen

Nee, dat mag niet totdat je afgestudeerd bent. Tijdens je opleiding mag je enkel bij je stageplaats al werken.

Wil je met een buitenlands diploma in Nederland werken, controleer dan eerst wat je moet doen om jouw diploma in Nederland te laten erkennen. Kijk op Nuffic.nl: https://www.nuffic.nl/onderwerpen/jouw-buitenlandse-diploma-in-Nederland/

Om via Tadaah te kunnen werken heb je een geldig diploma nodig om in de kinderopvang te kunnen werken. De lijst diploma's waarmee je in de kinderopvang mag werken wordt door de overheid wettelijk geregeld. Als je lid wordt van Tadaah controleren wij of jouw diploma daarvoor geldig is. Op de website https://www.kinderopvang-werkt.nl/check-mijn-diploma kun je het zelf ook controleren.