OKIDO

Gulhan Hoke feb 16, 2022


OKIDO aanvragen

Binnenkort / of sinds kort kunnen Amsterdamse kinderopvangorganisaties via Tadaah op zoek naar een ‘OKIDO’er”. In deze nieuwsbrief geven we je daar meer informatie over.

Wat is OKIDO?

Alle kinderen moeten de kans krijgen om met leeftijdgenootjes op te groeien. Ook de kinderen bij wie er zorgen zijn over de manier waarop zij zich ontwikkelen of kinderen met een ontwikkelingsachterstand of beperking. OKIDO stelt zich ten doel de kinderen met (een vermoeden van) een ontwikkelingsprobleem of een beperking die gebruik maken van de reguliere kinderdagverblijven en voorscholen te laten profiteren van de ontwikkelingsmogelijkheden die deze kindercentra jonge kinderen te bieden hebben en ze de kans te geven samen op te trekken met leeftijdsgenootjes.

Voor jonge kinderen met een ontwikkelingsprobleem is de kans om op te groeien met andere kinderen, het liefst uit de eigen buurt, niet altijd vanzelfsprekend. Deze kinderen vragen extra en vaak specifieke zorg en aandacht van groepsleiding. Zowel in het belang van het kind als van de ouders gaat de voorkeur van veel ouders daarom vaak uit naar geïntegreerde opvang. Opvang waarbij een kind met een bepaalde problematiek in een regulier kindercentrum in zijn vertrouwde omgeving kan zijn, samen met kinderen uit de buurt.Geïntegreerde kinderopvang is voor kinderen van belang als voorbereiding op het leven in een samenleving waarbij kinderen samen spelen en volwassenen samen leven en elkaar accepteren.


Een kinderdagverblijf, voorschool kan bij de opvang en begeleiding van een kind met een ontwikkelingsprobleem (leeftijd 0 tot 4 jaar) een beroep doen op OKIDO-ondersteuning. De ondersteuning die OKIDO de kindercentra biedt wordt zoveel mogelijk op maat gegeven. Dit wil zeggen dat het aanbod afgestemd wordt op zowel de vraag van het kindercentrum en ouders als op de aard en de ernst van de problematiek van het kind. Het kindcentrum krijgt ondersteuning van een specialist, in de vorm van pedagogisch advies. Daarnaast krijgt het kindcentrum vaak een beschikking voor de inzet van een extra pedagogisch medewerker om zo gerichte aandacht aan het kind te kunnen geven.

En daar gaat het om:

Binnen de Amsterdamse Kinderopvang is de vraag naar medewerkers die deze extra begeleiding aan de kinderen kunnen bieden groot. Opdrachten zijn vaak voor een periode van 12 weken of langer. Je biedt voor enkele uren per week directe begeleiding aan deze kinderen. Dit kan bijvoorbeeld voor twee dagdelen per week. Dit doe je samen en in overleg met de medewerkers van het kindercentrum en volgens een begeleidingsplan dat door de specialist is opgesteld. Tadaah heeft een platform voor deze aanvragen.


Wat biedt dit jou?

  • Je werkt op een interessante plek met kinderen die iets extra’s nodig hebben. Door met het kind te werken stimuleer je het kind om zich te ontwikkelen binnen zijn eigen mogelijkheden.
  • De aanvragen zijn doorgaans voor 2 (korte) dagdelen, waardoor je deze goed kunt combineren met een studie of andere baan. Ook zou je zelf verschillende aanvragen kunnen combineren om meer uren te maken.
  • Werken via OKIDO geeft veel voldoening. Je draagt bij aan inclusie binnen de kinderopvang. Als begeleider verkrijg je veel inzicht in verschillende soorten problematieken van kinderen en de daarbij behorende begeleidingsplannen en dat staat ook weer mooi op je CV.
  • OKIDO wordt vergoed vanuit een extra subsidie van de gemeente Amsterdam en is derhalve aan een maximaal uurtarief gebonden. Je verdient €25.00 per uur.

Wat vragen we van jou?

Je hebt een opleiding op het pedagogisch vlak, of je volgt een HBO studie op het pedagogisch vlak.

Voor het slagen van een OKIDO traject is continuïteit belangrijk. Je committeert je daarom aan de dagen en duur van de opdracht.


Enthousiast geworden? Stuur een mail naar anne@tadaah.nl of naar gulhan@tadaah.nl dan zullen wij graag verder informeren.