BTW Ja of Nee?

Gulhan Hoke okt 26, 2021

BTW, JA OF NEE?

Samenvatting:

Ben je freelancer, en lever je diensten aan kinderopvangorganisaties? Dan ben je hoe dan ook Btw-plichtig. Ook al heb je (ten onrechte) een brief van de Belastingdienst ontvangen dat je BTW vrijgesteld bent.

Dit betekent dat je elk kwartaal btw-aangifte moet doen en ook 21% BTW moet afdragen over jouw netto omzet. Doe je dat niet, dan kan de Belastingdienst (tot 5 jaar terug!) navorderen en kun jij mogelijk in financiële problemen komen.

Werk jij als freelancer in de kinderopvang, maar zet jij geen BTW op je facturen en doe je geen BTW aangifte? Dan bouw je een BTW schuld op bij de Belastingdienst.

Voor wie?
Freelancers, ZZP’ers die hun diensten leveren aan kinderopvangorganisaties, zowel BSO als dagopvang. Ben jij deze freelancer/ZZP’er? Dan heb je een KvK inschrijving en word je gezien als ondernemer. Jouw “soort” onderneming heet (meestal) een eenmanszaak.

Uitleg
Als freelancer ben je ondernemer want je hebt een eigen bedrijf. Hoe behandelt de belastingdienst jou?
De belastingdienst ziet jou als ondernemer die diensten levert. Je levert namelijk diensten, aan kinderopvangorganisaties. Deze diensten zijn jouw prestaties, die jij levert aan jouw opdrachtgevers, de kinderopvangorganisaties. Jouw diensten zijn daarom ALTIJD BELAST

MET BTW. Alle leveringen van goederen én diensten zijn normaal gesproken belast met Nederlandse BTW (van 9% of 21%).

Zelf nalezen
DOEN: LEES HET ZELF NA OP DE WEBSITE VAN DE BELASTINGDIENST:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_kinderopvang

LET OP: Het gaat op deze website voor de freelancers/ZZP’ers om deze tekst in GEEL

Schermafbeelding 2021-10-26 om 09.32.37.png

Deze tekst in GEEL is bedoeld voor zelfstandig (freelance/zzp) pedagogisch medewerkers (PM’er) met een eigen onderneming.

Waar gaat het mis?
Sommige freelancers denken dat zij geen BTW hoeven af te dragen. Ze hebben zich ingeschreven bij de KvK. Daar krijgt hun bedrijf een code, de SBI code. Dit is een code, die geldt voor bedrijven in de Kinderopvang en Gastouders. LET OP: Dit zijn wel de kinderopvangorganisaties (jullie opdrachtgevers) en maar niet de zelfstandig pedagogisch medewerkers (freelance/zzp), zelfstandige PM’ers krijgen dus eigenlijk een SBI-code die niet voor hen van toepassing is. Jouw inschrijving bij de KvK, gevolgd door een verkeerde SBI-code, zorgt ervoor dat de belastingdienst automatisch een brief stuurt, waarin staat dat jij bent vrijgesteld van BTW.

Waarom gaat het mis?
Dat weten wij ook niet precies…..maar er zitten fouten in het systeem van de overheid en instanties zoals het KvK.
Duidelijk is, dat de SBI-code van de KvK verkeerd wordt toegepast bij freelancers en ZZP’ers. Deze SBI-code geldt alleen voor Kinderopvangorganisaties en Gastouders, NIET voor freelancers die hun diensten verlenen aan die Kinderopvangorganisaties of Gastouders.
Deze foutieve SBI-code zorgt voor onzekerheid bij de freelancers en ZZP’ers die werken in de Kinderopvang. Dat is begrijpelijk! En het zorgt ook voor veel fouten; er zijn heel veel freelancers die ten onrechte GEEN BTW aangifte doen, daardoor een belastingschuld opbouwen en vroeg of laat in de financiële problemen komen.

Geen BTW:
Zet jij geen 21% BTW op jouw facturen? Dan stuur je foutieve facturen ! Jouw diensten zijn wel met BTW belast. Dat betekent dat jij 21% BTW op jouw facturen moet vermelden. En BTW aangifte moet doen. (Uitzondering is dus de KOR: Kleine Ondernemers Regeling).

Wel BTW:
Wat gebeurt er met je tarief?
Jouw tarief is altijd het tarief EXCLUSIEF BTW. Is jouw tarief bijvoorbeeld € 35,00 per uur? Dan is dat het bedrag exclusief BTW. Jouw tarief is € 35,00. De 21% BTW is € 7,35. Bij elkaar opgeteld is dat € 42,35 per uur. De kinderopvangorganisatie betaalt het tarief dus inclusief BTW.
Jij bent zelfstandig ondernemer, dus jij bepaalt zelf jouw tarief. Wil je € 40,00 per uur verdienen? De BTW (21%) bedraagt € 8,40. Jouw tarief wordt dan uiteindelijk € 48,40 (Incl. BTW) per uur.

Wanneer KOR?
Je bent dus freelancer/ZZP’er en levert BTW belaste diensten. Moet je dan ook altijd BTW in rekening brengen aan jouw opdrachtgever? JA, tenzij je gebruik maakt van de KOR.
KOR staat voor: Kleine Ondernemers Regeling.

Voordelen KOR:

 • Je hoeft geen BTW op je factuur te vermelden. Hierdoor is het aantrekkelijker voor een KDV om jou in te huren. Zij hoeven immers geen BTW te betalen aan jou (betaalde BTW kan een KDV ook nooit terugvorderen).
 • Je hoeft geen BTW op je factuur te vermelden.

LET OP: Je moet uiteraard nog wel Inkomsten Belasting (IB) betalen! Je netto omzet is niet hetzelfde als het netto-inkomen.

Nadelen van KOR:

 • Je wordt niet meer gezien als (BTW) ondernemer, want je hoeft geen BTW af te dragen. Dat betekent ook dat je geen BTW over jouw inkopen/uitgaven terug kunt vragen. Geen BTW afdragen = geen BTW terugvragen.
 • Jouw bedrijfsresultaat heet niet meer ‘Winst uit Onderneming’ maar heet nu ‘Resultaat uit Overige Werkzaamheden (ROW)’. Dat betekent dat jij ook geen ondernemers aftrek meer kunt toepassen. Dus geen zelfstandigen aftrek, geen starters aftrek meer. Want dat zijn onderdelen van de ondernemers aftrek. Dit zijn serieuze aftrekposten die je misloopt. Hierdoor wordt jouw inkomen voor de Inkomsten Belasting (IB) hoger en betaal jij dus meer Inkomsten Belasting (IB).
 • De KOR geldt voor tenminste 3 jaar. Je moet dus bij de aanvraag van de KOR ervan uitgaan dat je 3 jaar lang niet meer omzet dan € 20.000. Je kan je pas na 3 jaar afmelden voor de KOR.Wil je bijvoorbeeld in jaar 2 wel meer gaan werken en kom je boven de € 20.000 omzet? Dan vervalt de KOR en moet je je meteen afmelden voor de KOR, bij de Belastingdienst. Je ben dan weer btw-plichtig. En je kunt na jaar 2 niet opnieuw de KOR aanvragen. Want jouw afmelding geldt ook voor tenminste 3 jaar.
 • Je bent nog steeds verplicht om een deugdelijke administratie bij te houden.

Meer informatie over de KOR:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/hoe_werkt_de_btw/nieuwe-kleineondernemersregeling/

Wat kun JIJ doen?
Wat zou jij nu zelf kunnen doen om meer duidelijkheid te krijgen over jouw situatie en wel/geen BTW? Hieronder de Do’s en Don’ts:

Do’s:

 • Zelf nalezen op de website van de Belastingdienst hoe het zit.
 • Zelf de Belastingdienst bellen en vragen om een schriftelijke bevestiging: 0800-0543.
 • 21% BTW op je factuur vermelden en optellen bij de omzet die je in rekening brengt.
 • De Belastingdienst bellen om te vragen hoe het zit. Vraag ALTIJD om een schriftelijke bevestiging van wat ze jou vertellen. Bewaar ALLE papieren van de Belastingdienst over jouw bedrijf en BTW.
 • Bewaar alle informatie die jij ontvangt van de KvK en jouw inschrijving.
 • Kom je er niet uit met je administratie en aangiftes? Of heb je er geen tijd voor, omdat je fulltime werkt? Denk dan eens aan uitbesteden. Dat scheelt veel stress en dure fouten. Ja, dat kost geld. Maar dat zijn bedrijfskosten.
 • Let op je totaal aantal gewerkte uren! Zorg dat je 1.225 uur op jaarbasis werkt, dan zijn alle Ondernemers aftrekposten van toepassing en kun je ook BTW op al jouw Inkoop en kosten terugvorderen, want met zoveel uren per jaar kom je al gauw boven de € 20.000 omzet per jaar uit, en vraag je dus geen KOR aan, en mag je dus de betaalde BTW terugvorderen.
 • Haal je minder dan € 20.000 omzet per jaar? En blijf je de komende 3 jaar onder die grens? Vraag dan de KOR aan (Kleine Ondernemers Regeling).
 • Ontvang je een afwijzing op je KOR aanvraag? Ga in beroep. Geef aan dat jij BTW plichtig bent en om die reden recht hebt op gebruik van de KOR.
 • Reserveer altijd voldoende geld om jouw Inkomsten Belasting (IB) te kunnen betalen.

Don’ts:

 • Geen BTW aangifte doen ieder kwartaal
 • Geen 21% BTW afdragen aan de Belastingdienst
 • En daarbij denken: “Het zal wel overwaaien”/”Het zal wel loslopen” met BTW en de Belastingdienst. Steek niet je kop in het zand…..
 • Geen contact opnemen met de Belastingdienst om na te vragen hoe het zit in jouw situatie. Vraag bij de Belastingdienst om een bevestiging, op papier, voordat je iets als “waar” aanneemt.
 • Geen geld sparen om achterstallige BTW te kunnen betalen.
 • Geen geld sparen om de Inkomsten Belasting te kunnen betalen.
 • Geen deugdelijke administratie bijhouden
 • Geen beroep aantekenen tegen een afwijzing van je KOR aanvraag.

Waarom Tadaah?

 • Tadaah komt op voor de belangen van freelancers en ZZP’ers in de kinderopvang. Het probleem met BTW in de kinderopvang is dat er veel onduidelijkheid over bestaat. Bij de overheid (Belastingdienst) en Kvk gaat het wel eens mis, de regels zijn onduidelijk en er worden foutieve brieven verstuurd en KOR aanvragen afgewezen. Uiteindelijk worden de freelancers en ZZP’ers de dupe van deze situatie. Tadaah probeert dit te voorkomen.
 • Tadaah is in gesprek met de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën omdat er een onwenselijke situatie is ontstaan met mogelijk veel financieel leed tot gevolg. Dit móet worden voorkomen. De Belastingdienst en het Ministerie zijn aan het bekijken hoe deze situatie kan worden verbeterd.
 • Tadaah helpt jou met factureren. Je kunt gebruik maken van de gratis factuur-template maar je blijft uiteraard zelf verantwoordelijk voor het versturen van een juiste factuur.

Waarom The Backoffice Factory?

 • The Backoffice Factory (onderdeel van IFS Finance) is een administratiekantoor helemaal gericht op freelancers, ZZP’ers en startende ondernemers.
 • The Backoffice Factory werkt heel efficiënt, ze probeert zoveel mogelijk werk te automatiseren en zo de kosten laag te houden. Zij werken met een vast maandtarief waardoor je weet waar je aan toe bent.
 • The Backoffice Factory inhuren kost geld. Maar die kosten zijn aftrekbare bedrijfskosten, en verlagen jouw winst en dus te betalen Inkomsten Belasting

Een praktijkvoorbeeld: Cilla’s Care

Priscilla is freelancer, dus ondernemer. En werkt fulltime (4 dagen per week) in de Kinderopvang. Haar omzet is hoger dan € 20.000. Dus ze heeft geen KOR.
Priscilla is als freelancer in de kinderopvang sowieso BTW ondernemer, en moet 21% BTW op haar facturen zetten. En de ontvangen/betaalde BTW elk kwartaal aangeven en betalen.
Haar bedrijfsresultaat wordt gezien als Winst uit Onderneming. Priscilla krijgt daardoor jaarlijks Zelfstandigen aftrek. En daarbovenop ook (max 3 x in de eerste 5 jaren van haar onderneming) nog de Starters aftrek. Dat zijn serieuze aftrekposten.
Priscilla kan alle BTW op haar zakelijke inkopen terugvragen van de Belastingdienst (dit wordt verrekend met de te betalen BTW die zij ontvangt als haar facturen betaald worden).

The Backoffice Factory doet elke maand de administratie voor Priscilla. En 1 keer per kwartaal de BTW aangifte. Zo kan Priscilla zich concentreren op haar werk. En hoeft ze in haar vrije tijd geen boekhouding te doen.
Priscilla krijgt elk kwartaal precies te zien wat zij aan BTW heeft ontvangen, hoeveel BTW ze heeft betaald, en het verschil: hoeveel BTW er uiteindelijk wordt aangegeven en moet worden betaald aan de Belastingdienst.
De kosten van The Backoffice Factory zijn voor Priscilla aftrekbare bedrijfskosten. Ze verlagen de winst en daarmee de te betalen Inkomsten Belasting. En de betaalde BTW op inkopen is elk kwartaal weer aftrekbaar van de te betalen BTW.

Heb je vragen? Of Wil je je melden met jouw situatie ?
Je kunt dan contact opnemen met Tadaah of met The Backoffice Factory.

Per email: info@tadaah.nl
info@thebackofficefactory.nl

Per telefoon: Tadaah, Steven Lenderink, tel 06 - 26 77 44 67
The Backoffice Factory, Jacco Huisman, tel 06 - 38 93 25 23