Advies Uurtarieven

Gulhan Hoke nov 18, 2021

Advies uurtarieven


Wij willen kinderopvangorganisaties en freelancers informeren over een advies wat we willen uitbrengen omtrent uurtarieven.

Freelancers, aangesloten bij Tadaah, zijn zelfstandig ondernemers. Een van de kenmerken van het werken via Tadaah is dat men vrij is in de tariefkeuze. Dat geldt uiteraard voor zowel opdrachtgever (kinderopvangorganisaties) als opdrachtnemer (Tadaah-er).


Om een gezonde en duurzame marktwerking te bewerkstelligen is het wenselijk dat de tarieven die gevraagd worden, aansluiting vinden bij het financiële model van de kinderopvangorganisaties. Het verdienmodel van een kinderopvangorganisatie is, in zekere mate, gebonden aan regelingen zoals de kinderopvangtoeslag, want het zijn immers de ouders die zorgen voor de omzet van organisaties.


Om het concreet te maken: Wanneer een kinderopvang een babygroep heeft met 8 baby’s (0 en 1 jarigen) dan kan men daar (cijfers 2022) maximaal € 8,50 per uur voor rekenen aan de ouders. Deze babygroep levert dus op € 68,00 per uur. Deze groep heeft 2 leidsters nodig volgens de wet. Een pedagogisch medewerker in vaste dienst kost gemiddeld € 25,00 per uur. De personeelskosten vormen ongeveer 75% van de kosten. Daarnaast heeft de kinderopvang haar vaste lasten zoals huur, inkoop materialen, voeding en dergelijken. De betekent dat deze babygroep, naast de kosten voor het vaste personeelslid ongeveer € 30,00 per uur kan besteden aan flexibele inhuur.

Er is dus alle reden om de kosten voor inhuur van de flexibele schil in overstemming te brengen met de opbrengsten om een duurzame marktwerking te realiseren.

Tadaah-ers vormen voor de kinderopvangorganisaties de flexibele schil rondom de vaste kern van personeel. De flexibele schil wordt ingezet bij tijdelijke tekorten in geval van ziekte of ander verzuim. Het grote voordeel voor kinderopvangorganisaties bij de inzet van de flexibele schil is dat daaraan enkel kosten verbonden zijn wanneer er daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt, immers Tadaah-ers factureren enkel wanneer er een dienst is uitgevoerd.

De laatste maanden is er echter veel te doen over geweest over de hoogte van de uurtarieven die door Tadaah-ers worden gevraagd. Deze variëren van € 20,00 tot € 85,00 per uur. Deze enorme variatie zorgt voor veel onduidelijkheid, zowel bij organisaties als bij Tadaah-ers. Het leek ons daarom goed om, op basis van onze ervaring, een advies uit te brengen hierover. Het advies uurtarief is gebaseerd op werkervaring, opleidingsniveau en diploma’s.


Adviestarief:

  • € 25,00 per uur Studenten HBO (vanaf 50% opleiding voltooid)
  • € 35,00 per uur Starter met MBO-3 diploma
  • € 37,50 per uur Starter met MBO-4 diploma
  • € 40,00 per uur Starter met HBO-diploma
  • € 42,50 per uur Ervaren Tadaah-er met MBO-diploma
  • € 45,00 per uur Ervaren Tadaah-er met HBO-diploma

In geval van nood of bij spoeddiensten kunnen partijen er uiteraard voor kiezen om hiervan af te wijken.

Een onafhankelijk accountant heeft voor ons een berekening gemaakt wat de verdiensten zijn van een Tadaah-er die € 37,50 per uur rekent en 25 uur per week werkt. Met 45 werkweken (7 weken vakantie per jaar) komt het netto maandinkomen (na belastingen en vrijstellingen) uit op € 3.000, =.


Uurtarieven op het Tadaah profiel

Verder willen we graag het volgende onder de aandacht van de freelancers brengen:

- Als de uurtarieven niet matchen met het tarief opgegeven door de organisaties, dan kunnen deze freelancers niet persoonlijk worden uitnodigen voor een (herhaal)opdracht.

- De freelancers zien alleen spoedopdrachten staan op Tadaah.

- Organisaties kunnen de profielen en de uurtarieven van de freelancers aflezen op hun profiel. Als daar een normafwijkend uurtarief staat dan is deze freelancer niet aantrekkelijk voor de organisatie.

- Een hoog uurtarief wekt bij een organisatie de verwachting dat een freelancer meer competenties heeft dan het strikt noodzakelijke. Opdrachtgevers verwachten dan ook aanvullende competenties, diploma’s, werkervaring en een werkhouding die boven het gemiddelde uitstijgt.

De advies uurtarieven zoals hierboven weergegeven zijn daarom een goede maatstaf voor een freelancer die een positieve beoordeling wilt ontvangen voor een uitgevoerde opdracht op basis van haar kennis en werkervaring.


Annuleringen stijgen bij ‘dure opdrachten’

Wij zien een stijgende lijn van annuleringen binnen 24-uur voor de opdracht, opvallend is dat ‘dure opdrachten’, freelancers met afwijkende uurtarieven hanteren, het vaakst geannuleerd worden. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang heeft freelancer recht op een vergoeding van € 100, echter alleen wanneer er geen vervangende opdracht beschikbaar is voor deze dag. Logischerwijs maken organisaties gebruik van deze annuleringsmogelijkheid conform de voorwaarden in de opdrachtovereenkomst.

Kortom: wanneer de hoogte van de tarieven van freelancers aansluiting vinden bij de kinderopvangorganisaties ontstaat een duurzame samenwerking en wordt er een waardevolle bijdrage geleverd aan de kinderopvang.